Uvjeti prodaje

Ovi uvjeti prodaje vrijede za sve prodaje roba i usluga s www.exentri.hr potrošačima. Odredbe i uvjeti prodaje, zajedno s potvrdom narudžbe i narudžbe, obuhvaćaju cijeli ugovor o kupnji.

Potvrda narudžbe

Prilikom slanja narudžbe primit ćete e-poštu s potvrdom narudžbe. Pažljivo pročitajte ovo i provjerite je li potvrda narudžbe suglasna s vašom narudžbom. Ako ne primite ovu poruku e-pošte, kontaktirajte info@tragduo.hr, kako bismo mogli istražiti i potvrditi da je vaša narudžba uspješno postavljena.

Cijene i način plaćanja:

Sve cijene su u kunama i bit će terećene u toj valuti. Sve cijene uključuju PDV u zemljama EU.

Na pakete koji se šalju izvan EU-a mogu podlijegati carinske pristojbe, porezi i uvozne pristojbe zemlje u koju ste poslali narudžbu. Ove naknade su uvijek odgovornost primatelja.

Informacije na našoj web stranici

Zadržavamo svoja prava protiv pogrešaka koje mogu nastati i koje mogu rezultirati u našoj nemogućnosti isporuke u skladu s informacijama danim na www.exentri.hr, u našem marketingu ili na bilo koji drugi način.